Digitaal Lokaal

Het schoolvoorbeeld voor onderwijsvernieuwing en onderwijs op maat.

Digitaal Lokaal

Digitaal Lokaal is een complete en flexibele oplossing voor digitaal en vernieuwend onderwijs voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Digitaal lokaal biedt een platform met groot scala aan modules en functionaliteiten en oplossingen voor beter en vooruitstrevend onderwijs. Of het nu gaat om onderwijs op maat of het verminderen van de werkdruk op docenten. Digitaal Lokaal biedt een digitale omgeving waar leerlingen, ouders en docenten kunnen samenwerken op een digitaal platform.

Wat is Digitaal Lokaal

Onderwijs op Maat

Digitaal Lokaal biedt een actueel overzicht van kennis en kunde, per vak, per leerling. Hiermee kan gerichte ondersteuning op maat worden geboden indien nodig. Anderzijds is het mogelijk om de betere leerlingen extra uitdagingen bieden in de vorm van opdrachten en studiemateriaal op een hoger niveau. Leerlingen in de bovenbouw kan studiemateriaal worden geboden wat past bij hun niveau en vervolgstudie.

Meer Informatie

Digitaal nakijken voor docenten

Door huiswerk en toetsen digitaal aan te bieden wordt het mogelijk om geautomatiseerd na te kijken en/of normeringen aan te passen met een druk op de knop. Hiermee bespaart u als docent veel tijd! Daarnaast  biedt Digitaal Lokaal docenten de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan een digitaal lespakket en toetsmethoden. 

Meer Informatie

Studie online

Digitaal Lokaal biedt de mogelijkheid om verschillende digitale lesmethoden te gebruiken en vergelijken. Door middel van ons platform kunt u alle studiemateriaal altijd en overal beschikbaar stellen. Ook kunt u als docent zelf studiemateriaal creeren en online aanbieden. 

Meer Informatie

Portal voor ouders

Ouders spelen een belangrijke rol bij de opleiding van leerlingen. Door ouders toegang te verschaffen tot een online omgeving waar ouders uitgebreide informatie over de schoolprestaties van leerlingen kunnen vinden, en tevens de juiste tools om leerlingen te helpen bij  het maken van huiswerk. Kunnen we ouders op een efficientere manier betrekken bij het onderwijs. 

Meer Informatie

Inzicht in slagingskans

Door definiëring van een aantal ‘Key Performance Indicators’ (KPI's) kunnen we vroegtijdig in kaart brengen welke leerlingen een grote of een kleine slagingskans hebben. We kunnen allerlei soorten KPI's definiëren, bijvoorbeeld aanwezigheidsgraad, online activiteit en score op wekelijkse toetsen. De combinatie van de scores op deze KPI's geeft een beeld van de verwachte slagingskans

Meer informatie

Kennis voorsprong

Digitaal Lokaal biedt leerlingen de kans om zich alvast voor te bereiden op een vervolgstudie door additionele opdrachten en lesmateriaal te bieden  Zo geven we leerlingen een voorsprong wanneer zij beginnen aan een vervolgstudie.  Meer informatie